EMAIL_US

Услуга след продажба

Богат опит в износа, вече изнасящ за 107-те страни досега.
Предлагане на професионална доставка, товарене, митническо оформяне и сетълмент.

Изобилие от снимки и малки мостри за справка.


Различни цветове на безплатна проба за проверка на качеството, изпитване и сравнение.

Професионален технически съвет, всеобхватна техническа поддръжка и навременни услуги след продажбата.

Притежаваме един от най-големите продажби в една и съща индустрия. Предлагаме един на един важен ВИП обслужване.

Напреднало оборудване и технологии. Предлагане на по-добри продукти за еднократна покупка.

Посещаваме много изложби всяка година, като например кантонския панаир, Международният Каменен панаир Xiamen, КИBS, BIG5.

KINGKONREE Новини& Събития
Информация за последните събития и събития
Контакт
cherry@kkrstone.com
+86 (0)755-82875700
Room No. 2408-2508, Building 5A, Longguang Jiuzuan, Longhua District, Shenzhen, Guangdong Province, China